Skupa

Skupni projekti širu znanje “o drugi”

Hrvatski akademski klub je jako rano uključio mlade Gradišćanske Hrvate iz Slovačke, a kasnije i iz Ugarske u svoje delegacije pri sastanki Mladine europskih narodnosti (JEV), a istotako su organizirali skupne jezične tečaje u Hrvatskoj, da bi tako intenzivirali medjusobne kontakte.

Kulturna zadruga (KUGA) je 1991. ljeta piredila prilikom 70. obljetnice stvaranja Gradišća izložbu, kom su postavili “Gradišćanske Hrvate u tri država” u centar pažnje.

U ljetu 2001 je Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču prilikom kulturnih dani predstavilo opširan pregled o kulturnom djelovanju Gradišćanskih Hrvatov početo od selidbe pred 500 ljeti do danas. Uključeni su bili Gradišćanski Hrvati iz svih zemalj, kade danas živu, a glavni gradi ovih zemalj Brno, Bratislava, Budimpešta i Beč dali su priredbi naslov: BBBB.

Hrvatsko štamparsko društvo je koncem osamdesetih ljet intenziviralo suradnju i je besplatno poslalo Hrvatske novine i Kalendare na interesente u hrvatska sela u Ugarskoj. Danas ide svaki tajedan znatan broj primjerkov Hrvatskih novin u hrvatska sela u Ugarskoj i u Slovačkoj.

Dan mladine prekoraca granice

U septembru 1990. ljeta je Hrvatski akademski klub po prvi put priredio “Dan hrvatske mladine” izvan Gradišća, i to u Koljnofu u Ugarskoj. Tim su kanili signalizirati jedinstvo Gradišćanskih Hrvatov na svi strani granice. Tema je bila “Tri države, jedan jezik”.

Ideja se je rodila prilikom Dana mladine u Pajngrtu kade su bili Koljnofci pozvani i su rekli: “Ovako ča bi bilo lipo k ljetu kod nas u Koljnofu, mi imamo veliku krčmu”. Krčma pravoda daleko nije bila dost velika. Tribali su šator iz Štajerske, u koga je moglo stati 1.000 mladih Gradišćanskih Hrvatov iz Austrije, Ugarske i Slovačke na jednoč.

1991. ljeta je slijedio Dan mladine u Hrvatskom Jandrofu (Slovačka). Moto je bio “Gradišćanski Hrvati – 70 ljet razriženi”. Opet je išlo za život uz granice. U ljetu 1995 je bio Dan mladine po nekoliko štacija u Gradišću opet u Ugarskoj, i to u Petrovom Selu.

Dan mladine 2001 u Nardi (Ugarska) je stao jur u znaku predvidjenoga pristupa Ugarske k Europskoj uniji. Direktno na granici je stao poseban EU-šator. U njem su gosti Dana mladine diskutirali šanse za Gradišćanske Hrvate u skupnoj Europskoj zajednici, jer za kratko vrime sadašnje državne granice već nećedu imati čuda značenja.

Inicijative za skupni krov

Na inicijativu Demetra Karalla (1924 – 1991), je došlo u ljetu 1990 do “Koordinacijskoga odbora” svih Gradišćanskih Hrvatov. Smisao ovoga gremija je bio, da se zalaže za opstanak i razvitak gradišćanskohrvatske kulture i identiteta u Austriji, Čehoslovačkoj i Ugarskoj na temelju ljudskih prav i demokratskih principov, pak da koordinira aktivitete u pojedini država.

U marcu 1990. ljeta su se sastali 30 funkcionari gradišćanskohrvatskih društav na dvodnevni djelatni sastanak u Kolnjofu (Ugarska), da bi dogovarali mogućnosti suradnje prik granice.

Kasnije su ove inicijative polako zaspale. Očividno već nije bilo potribno, da se suradnja centralno koordinira. Ova suradnja je sve već nastala normalna, spontana i po sebi razumljiva. Tako je ostalo pri dobri i prijateljski kontakti med društvi, pri redoviti skupni projekti, a granice u ovi odnosi već ne igraju uloge.

U proširenoj Europi će ova suradnja još laglje i bolje biti moguća. Svi Gradišćanski Hrvati ćedu po skoro 100 ljeti diljenja imati opet isto državljanstvo – državljanstvo Europske unije.