Lole

Žanr:
tamburaški sastav / tambura band

Članovi grupe:
Patrik Buranić – prim
Jurica Maasz – asprim
Radoslav Janković – basprim
Kristijan Jambrić – bugarija
Štefan Jambrić – bas
Emanuel Buranić – čelo, bubanj

Mjenovo / Kroatisch Minihof (A)

t: +43 664 382 4706 / +43 664 80117 24817
e: band@lole.at
w: http://www.lole.at/
f: https://www.facebook.com/tslole/

Razvitak ove mlade tamburaške pop i rock formacije se ne more ograničiti na jedan dan. Počelo se je 1996. ljeta, kada se je na Mjenovi osnovala mlada tamburaška grupa imenom „Brezovci“. U toku vrimena se je šakica ljudi odvojila od množine, ka se je pak etablirala u gradišćanskohrvatskoj tamburaškoj sceni. Najprvo kroz mjenovske fešte i veselja (smetlja), pri ki jur nekoliko ljet pokažuju, ča je sve moguće svirati s tamburom. I tako zasviraju hrvatske hite za mladinu u selu i okolici.
No, duralo je do 2007. ljeta, kada se je pet Mjenovcev i jedan Dolnjopuljanac (upoznali su se kroz folklornu grupu Hajdenjaki) odlučilo, skupno osnovati tamburašku grupu, ka svira pop i rock na tambura. A imenovali su se „Lole“. A upravo zbog tamburaške grupe iz Slavonije (Hrvatska), ka se zove „Slavonske Lole“ i od kih Lole sviraju nekoliko jačak (na primjer „Sve je ona meni“, „Prijatelju nije lako“ ili „Lola jesam“).

Lole – tako se zovu veseli bećari iz Mjenova, Fileža, Jandrofa i Čunova. U toku zadnjih ljet se je na Mjenovi skupaspravila šaka mladih bećarov …