Koprive

Žanr:
tamburaški sastav / tambura band

Članovi grupe:
Mikloš Kohuth – kontra
Andrija Handler – berde
Robert Harangozo – čelo
Mikloš Temmel – basprim
Dušan Timar – basprim
Jandre Kovač – prim II.
Rajmund Filipovits – prim I.

Petrovo Selo / Szentpéterfa (H)

t: +36 20 365 3504 / +36 20 915 4357
e: tskoprive@gmail.com
w: http://www.koprive.hu
f: https://www.facebook.com/Koprive/
y: http://www.youtube.com/c/TSKoprive

U Petrovom Selu, u ovom gradišćanskohrvatskom naselju je od davnih vrimen nazočno narodno muziciranje, što se prevenstveno odnosilo na pratnju pjesama iz stare domovine i pjesama nastalih u gradišćanskim krajevima. Sistematsko podučavanje tambure je počelo stopr u osamdesetih ljeti, kada su na inicijativu roditelja pozvali glazbenog profesora iz Zagreba da nauči dici u školi osnove tamburanja.
Tamburaški sastav je na početku bio samo jedan dio Hrvatskog kulturnog društva Gradišće, te bili su glazbeni pratitelji ženskog pjevačkog zbora Ljubičice, ali sve već su ih zvali i na samostalne nastupe. Nakon toga, što je sastav napustio harmonikaš, s današnjim članovima se je formiralo tamburaški sastav, koji djeluje skupa/zajedno do dan današnjega. Medjuvrimeno su se priključili dva mladji svirači s kimi je sada kompletan orkestar.