Čunovski bećari

Žanr:
tamburaški sastav / tambura band

Članovi grupe:
Jurica Maasz – prim
Jan Jonci Novotny – prvi basprim
Kristian Kiki Maschan – drugi basprim
Jan Jeno Maasz – treći basprim
Radoslav Jankovic – kontra
Martin Bodka Bodics – berde

Čunovo / Čuňovo (SK)

t: +421 902 098 723
e: tscunovskibecari@gmail.com
f: https://www.facebook.com/cunovskibecari/