Brilliance

Žanr:
živa mužika / live music

Članovi grupe:
Palček Maly
Dušan Hlinický
Štefan Pauhof
Martin Višpel
Lenka Orlická

Hrvatski Jandrof – Požon / Jarovce – Bratislava (SK)

t: +421 915883954
f: https://www.facebook.com/Brilliance-170817106279521/